ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

IMG 20171109 083958Głównym zadaniem Spółki jest wydobycie, uzdatnienie i dostarczenie wody pitnej mieszkańcom Gminy Lubsza. Jest to obszar obejmujący 24 wsie.

Wydobycie i uzdatnienie opiera się na dwóch stacjach uzdatniania wody, które w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zostały zmodernizowane w 2010 r.

  1. Na Nowym Świecie, gdzie ujęcie stanowią trzy studnie wiercone głębinowe pobierające czwartorzędową wodę podziemną. Uzdatnianie wody polega na napowietrzaniu odżelazianiu i zastosowaniu odwrotnej osmozy. Woda surowa czerpana ze studni tłoczona jest do napowietrzacza celem jej odgazowania i wprowadzenia do wody tlenu, następnie do filtrów ciśnieniowych ze złożami żwirowo-brausztynowymi w celu jej odżelazienia i odmanganienia a na końcu przez układ odwróconej osmozy trafia do dwóch zbiorników czystej wody. Ze zbiorników już uzdatniona podawana jest do sieci za pomocą zestawu pomp sieciowych.
  2. W Śmiechowicach ujęcie stanowią trzy studnie głębinowe usytuowane w lesie pobierające wodę czwartorzędową podziemną. Woda surowa czerpana ze studni tłoczona jest na urzadzenie napowietrzania celem jej odgazowania i odżelazienia. Po procesie napowietrzania poddawana jest korekcie pH poprzez podawania NaOH i następnie poprzez filtry z wkładem żwirowo-brausztynowym podawana do zbiorników wody czystej i dalej na sieć.

    Wszystkie w/w procesy są w pełni zautoamtyzowane.

    Woda uzdatniona poddawana jest regularnie badaniom jakościowym przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Jakość wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. Z 2015 r. poz.1989).
    IMG 20171109 084047

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00