ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

Oczyszczalnia MakoszyceWodociągi Śmiechowice obsługują oczyszczalnię ścieków w Mąkoszycach od 2010 r. Jest to nowo wybudowana oczyszczlnia mechaniczno-biologiczna wybudowana przez Gminę Lubsza.

Do oczyszczalni poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzane są ścieki z miejscowości Mąkoszyce i Tarnowiec, a w planie jest podłączenie do niej również Rogalic.

Efektem wybudowania oczyszczalni na terenie Gminy Lubsza była poprawa jakości życia mieszkańców terenu gminy oraz poprawa czystości i zwiększenie ochrony rzeki Smortawy i tym samym Odry.

Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi docelowo Qśrd = 300 m3/d a maksymalna Qmaxd = 420m3/d.

Regularne badanie ścieku surowego i oczyszczonego pozwala stwierdzić jak dalece wydajną i skuteczną metodę stosuje się w/w oczyszczalni w Mąkoszycach.

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00