ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

IMG 20171109 084133Wodociągi w Gminie Lubsza zostały powołane do życia w 2000 r. jako Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Lubszy. Od stycznia 2017 r. zostały one przekształcone w spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o. ze 100% udziałem Gminy Lubsza.

Zadaniem Spółki jest zaopatrzenie mieszkańców gminy Lubsza w wodę pitną, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz utrzymaniem całej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.

Posiadamy:

  • SUW Śmiechowice
  • SUW Nowy Świat
  • 6 studni wierconych głębinowych
  • oczyszczalnia w Mąkoszycach
  • … przepompowni ścieków
  • sieci wodociągowe i kanalizayjne

Docieramy z wodą do 24 wsi na terenie Gminy Lubsza.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00