ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
ustalona na okres 3 lat obowiązująca  od 26.11.2021

WODA

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

cena 1m³ pobranej wody

3,81

4,11

zl/m³

opłata abonamentowa na odbiorcę

3,12

3,37

zł/miesiąc

ŚCIEKI

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa I

cena 1m³ pobranej wody

6,19

6,69

zl/m³

opłata abonamentowa na odbiorcę

8,70

9,40

zł/miesiąc

Cennik usług VII 2022

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00