ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 23 lutego 2023 r. na okres trzech lat obowiązywania nowej taryfy

Wyszczególnienie

1-12 m-cy

13-24 m-cy

25-36 m-cy

Wartość netto

Wartość brutto*

Wartość netto

Wartość brutto*

Wartość netto

Wartość brutto*

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Grupa 1

Cena za 1m3 wody

4,14

4,47

4,17

4,50

4,19

4,53

Stawka opłaty abonamentowej w zł/ odbiorcę /miesiąc

3,30

3,56

3,30

3,56

3,30

3,56

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Grupa 1

Cena za 1m3 ścieków

6,80

7,34

6,80

7,34

6,80

7,34

Stawka opłaty abonamentowej w zł/ odbiorcę /miesiąc

9,20

9,94

9,20

9,94

9,20

9,94

*Do cen i stawek opłat netto doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Cennik uslug na 2024

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00