ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

 Lubsza, 30 sierpnia 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubsza

Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2021 r.

Za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny do 5 000 zł.

Proszę o niezwłoczne dokonanie spisu poprzez stronę spis.gov.pl lub poprzez infolinię spisową:  22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy w Lubszy przy  ul. Brzeska 16, tel. 77 4118630 wew. 132, 135, 136.

 

Bogusław Gąsiorowski

Gminny Komisarz Spisowy w Lubszy

Nie zwlekaj do ostatniej chwili spis powszechny 2021